Η ακαδημία CISCO του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) προκηρύσσει τον 13ο κύκλο του προγράμματος CCNA. Το πρόγραμμα αποτελείται από τις θεματικές ενότητες:

  1. Introduction to Networks (ITN)
  2. Switching, Routing and  Wireless Essentials (SRWE)
  3. Enterprise Networking, Security and Automation (ENSA)

και παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και τις αναγκαίες γνώσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού 200-301 CCNA.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

Τόπος Υλοποίησης: Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται εξ΄αποστάσεως μέσω κατάλληλων εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η τελική εξέταση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά είτε σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα του ΕΛΜΕΠΑ είτε εξ’ αποστάσεως με κάποιο πρόσθετο κόστος.

Τρόπος Υλοποίησης: Με την έναρξη του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν κωδικούς πρόσβασης στην επίσημη πλατφόρμα εκπαίδευσης  της CISCO όπου έχουν πρόσβαση στο πιο πρόσφατο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καθώς και στις διάφορες δραστηριότητες εξάσκησης (labs) και αυτοαξιολόγησης (quiz). Πρόσθετα, παρέχεται δυνατότητα εξάσκησης σε προσομοιωμένο δικτυακό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος Packet Tracer που διατίθεται στους εγγεγραμμένους χρήστες. Αξιολόγηση: Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις αξιολόγησης (exams) εξ’ αποστάσεως και εξοικειώνονται σε θέματα πολλαπλής επιλογής της διδακτέας ύλης στην διάρκεια του προγράμματος. Την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος, διενεργείται η επίσημη εξέταση στην πλατφόρμα της CISCO. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικής τάξης, εκδίδεται αυτόματα και υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον εκπαιδευτή του προγράμματος βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης.

Παροχές:

  • ~75 διδακτικές ώρες που κατανέμονται στις διαλέξεις των τριών ενοτήτων
  • Προαιρετική εξάσκηση σε εργαστηριακό δικτυακό εξοπλισμό CISCO σε αίθουσα του ΕΛΜΕΠΑ 1-2 μέρες πριν την τελική εξέταση.
  • Βεβαίωση CISCO επιτυχούς συμμετοχής και ολοκλήρωσης κάθε ενότητας.
  • Τεστ προετοιμασίας για συμμετοχή στην εξέταση CCNA πιστοποίησης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αριθµός καταρτιζοµένων:  5 – 10 άτοµα

Έναρξη-1:  4 Οκτωβρίου 2023

Έναρξη-2: Με την ολοκλήρωση εγγραφής ομάδας τουλάχιστον 7 ατόμων ανεξαρτήτως ημερομηνίας.

Διάρκεια Προγράµµατος: Οκτώβριος 2023 – Ιούνιος 2024

 

Κόστος συµµετοχής: 1150€ (πρόσβαση στην τελευταία έκδοση 7 του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος μέσω της πλατφόρμας www.netacad.com της Cisco, τις διαλέξεις με το υλικό τους, την εξάσκηση σε πραγματικό δικτυακό εξοπλισμό και την τελική ηλεκτρονική εξέταση). Όσοι επιλέξουν τμηματική καταβολή ανά ενότητα, τα καταβλητέα δίδακτρα πριν από κάθε ενότητα είναι 450€ έως 3.10.2023, 400€ έως 28.12.2023 & 300€ έως 31.3.2024. Παρέχεται έκπτωση 35% στο πρόγραμμα, δηλαδή τελικό κόστος συμμετοχής 750€,  σε όσους εξοφλήσουν το σύνολο των διδάκτρων ταυτόχρονα με την δήλωση συμμετοχής τους έως 3.10.2023.  Ειδικά για τους αποφοίτους του ΕΛΜΕΠΑ παρέχεται έκπτωση 45% στο πρόγραμμα, δηλαδή τελικό κόστος συμμετοχής 630,  σε όσους εξοφλήσουν το σύνολο των διδάκτρων ταυτόχρονα με την δήλωση συμμετοχής τους έως 3.10.2023.Επιπλέον, όσοι επιλέγουν εξ’ αποστάσεως εξέταση, επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος  30€/ενότητα. Για ομάδες άνω των 5 ατόμων που πραγματοποιούν ενιαία εγγραφή παρέχονται μεγαλύτερες εκπτώσεις.

Aπευθύνεται σε:    όσους επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες για εργασία στην ευρύτερη τεχνολογική περιοχή των Δικτύων Επικοινωνιών και να εξειδικευτούν ακολούθως σε θέματα προγραμματισμού δικτύων (DevOps), κυβερνοασφάλειας (CyberOps), διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things – IoT) κλπ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής:   3.Οκτωβρίου.2023

Για δηλώσεις συμμετοχής: https://cna.go.hmu.gr/registration

Για πληροφορίες προγραμμάτων της ακαδημίας: https://cna.go.hmu.gr/contact

 

O Επιστημονικά Υπεύθυνος & Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής

Δρ Ιωάννης Μπαρμπουνάκης