Introduction to Linux ΙI

Πρόκειται για  το δεύτερο σεμινάριο 70 ωρών μιας σειράς 2 σεμιναρίων που απευθύνονται σε επίδοξους χρήστες και διαχειριστές λειτουργικών συστημάτων Linux και οδηγούν στην απόκτηση και πιστοποίηση επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων για

  1. εκτέλεση εργασιών διαχείρισης και συντήρησης μέσω γραμμής εντολών (Command Line Interface),
  2. εγκατάσταση και ρύθμιση ενός υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Linux, και
  3. διαμόρφωση των βασικών δικτυακών ρυθμίσεων, πάντα με την χρήση εικονικών μηχανών με λειτουργικό σύστημα Linux.

Το σεμινάριο “Introduction to Linux ΙI” καλύπτει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα: κελύφη (shells), γλώσσα δημιουργίας μικρών εκτελέσιμων προγραμμάτων (scripting), διαχείριση δεδομένων, τύπους διεπαφών και επιφανειών εργασίας, διαχειριστικές εργασίες, βασικές υπηρεσίες συστήματος, βασικές αρχές δικτύωσης και ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενότητες του σεμιναρίου, που είναι ευθυγραμμισμένες με τους στόχους των εξετάσεων πιστοποίησης LPI LPIC-1 102, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Title of Learning Module / ChapterLPI.ORG LPIC-1 102 Exam Certification Objective
Before You Get StartedCourse Introduction
1. Advanced Shell Features105.1 Customize and use the shell environment
2. Shell Scripts105.2 Customize or write simple scripts
3. SQL105.3 SQL data management
4. X Window Components106.1 Install and configure X11
5. Configuring Display Managers106.2 Setup a display manager
6. Accessibility106.3 Accessibility
7. User and Group Accounts107.1 Manage user and group accounts and related system files
8. Scheduling Jobs107.2 Automate system administration tasks by scheduling jobs
9. Localization107.3 Localisation and internationalisation
10. System Time108.1 Maintain system time
11. Logging108.2 System logging
12. Email Configuration108.3 Mail Transfer Agent (MTA) basics
13. Printer Management108.4 Manage printers and printing
14. Network Fundamentals109.1 Fundamentals of internet protocols
15. Network Configuration109.2 Basic network configuration
109.4 Configure client side DNS
16. Network Troubleshooting109.3 Basic network troubleshooting
17. Account Security110.1 Perform security administration tasks
18. Host Security110.2 Setup host security
19. Encryption110.3 Securing data with encryption

Πιστοποιήσεις:

Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις LPI LPIC-1 102 και CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 
μέσω διαλέξεων, μελέτης και εξάσκησης σε εικονικές μηχανές.

Επαγγελματικοί Τομείς και Σταδιοδρομίες

Τα συγκεκριμένα σεμινάρια σας προετοιμάζουν να διεκδικήσετε μια καριέρα σε περιζήτητους επαγγελματικούς τομείς όπως υπολογιστικά νέφη (cloud computing), κυβερνοασφάλεια (cybersecurity), πληροφοριακά συστήματα (information systems), δικτύωση (networking), προγραμματισμό (programming), ανάπτυξη λογισμικού (software development), δεδομένα μεγάλης κλίμακας (big data) κλπ.

Αποτελούν, επίσης, ένα χρήσιμο εφόδιο για τις επαγγελματικές σταδιοδρομίες των μηχανικών τεχνικής υποστήριξης, των διαχειριστών δικτύων καθώς και των μηχανικών υποστήριξης και πεδίου για συσκευές.

Εκπαιδευτική Διαδικασία:

Η εγγραφή σας στα σεμινάρια, σας δίνει τις δυνατότητες:
  • να αποκτήσετε ηλεκτρονική πρόσβαση στους διακομιστές της εταιρίας που έχει αναπτύξει το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί για πολλά χρόνια από ειδικούς (administrators/developers)
  • να παρακολουθήσετε εξ’ αποστάσεως μια πλήρη σειρά διαλέξεων σύμφωνα με τα αντίστοιχα κεφάλαια του εκπαιδευτικού υλικού από πιστοποιημένο εκπαιδευτή, καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
  • να αναπτύξετε λειτουργική και έμπρακτη γνώση στην χρησιμοποίηση της γραμμής εντολών του Linux μέσω εξάσκησης σε εικονικούς διακομιστές λειτουργικού Linux (σχετικά labs) μέσω του browser που χρησιμοποιείτε.
  • να αξιολογήσετε άμεσα τις αποκτηθείσες γνώσεις σας μέσω ενσωματωμένων κουίζ ανά κεφάλαιο και εξετάσεων με περιεκτική θεματολογία από ομάδες κεφαλαίων.

Γλώσσα εκπαιδευτικού υλικού:  Αγγλική

Γλώσσα Διαλέξεων:Ελληνική

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Μπαρμπουνάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ. Ο Δρ. Ιωάννης Μπαρμπουνάκης έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ίδρυση και λειτουργία της εκπαιδευτικής ακαδημίας CISCO στο ΕΛΜΕΠΑ από το 2012, ενώ έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στο πρόγραμμα CCNA Routing and Switching ως εκπαιδευτής. Ο Δρ. Ι. Μπαρμπουνάκης έχει μια υπερ-20ετή εμπειρία στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ενώ έχει επί σειρά ετών διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. σε μεγάλα έργα Πληροφορικής στην Ελλάδα.