Ακαδημία CISCO @HMU 

 

Η ακαδημία CISCO του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) προκηρύσσει τον 10ο κύκλο του προγράμματος “CCNA Routing and Switching ” που πλέον βρίσκεται στην 7η έκδοση. Το πρόγραμμα αποτελείται από τις θεματικές ενότητες:

 

  1. Introduction to Networks (ITN)
  2. Switching, Routing and  Wireless Essentials (SRWE)
  3. Enterprise Networking, Security and Automation (ENSA)

και οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού 200-301 CCNA.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

Τόπος Υλοποίησης: Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται εξ΄αποστάσεως μέσω κατάλληλων εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η τελική εξέταση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά είτε σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα του ΕΛΜΕΠΑ είτε εξ’ αποστάσεως με κάποιο πρόσθετο κόστος.

Τρόπος Υλοποίησης: Με την έναρξη του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν κωδικούς πρόσβασης στην επίσημη πλατφόρμα εκπαίδευσης  της CISCO όπου έχουν πρόσβαση στο πιο πρόσφατο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καθώς και στις διάφορες δραστηριότητες εξάσκησης (labs) και αυτοαξιολόγησης (quiz). Πρόσθετα, παρέχεται δυνατότητα εξάσκησης σε προσομοιωμένο δικτυακό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος Packet Tracer που διατίθεται στους εγγεγραμμένους χρήστες. Αξιολόγηση: Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις αξιολόγησης (exams) εξ’ αποστάσεως και εξοικειώνονται σε θέματα πολλαπλής επιλογής της διδακτέας ύλης στην διάρκεια του προγράμματος. Την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος, διενεργείται η επίσημη εξέταση στην πλατφόρμα της CISCO. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικής τάξης, εκδίδεται αυτόματα και υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον εκπαιδευτή του προγράμματος βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης.

Παροχές:

  • ~60 διδακτικές ώρες που κατανέμονται στις διαλέξεις των τριών ενοτήτων
  • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις των παρουσιάσεων
  • Προαιρετική εξάσκηση σε εργαστηριακό δικτυακό εξοπλισμό CISCO σε αίθουσα του ΕΛΜΕΠΑ 1-2 μέρες πριν την τελική εξέταση.
  • Βεβαίωση CISCO επιτυχούς συμμετοχής και ολοκλήρωσης κάθε ενότητας.
  • Προετοιμασία για την τελική πιστοποίηση CCNA με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αριθµός καταρτιζοµένων:  5 – 10 άτοµα

Έναρξη-1:  21 Σεπτεμβρίου 2020

Έναρξη-2: Με την ολοκλήρωση εγγραφής ομάδας τουλάχιστον 7 ατόμων ανεξαρτήτως ημερομηνίας.

Διάρκεια Προγράµµατος: Σεπτέμβριος 2020 – Ιούνιος 2021

Κόστος συµµετοχής: 900€ (πρόσβαση στην τελευταία έκδοση 7 του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος μέσω της πλατφόρμας www.netacad.com της Cisco, τις διαλέξεις με το υλικό τους, την εξάσκηση σε πραγματικό δικτυακό εξοπλισμό και την τελική ηλεκτρονική εξέταση). Όσοι επιλέξουν τμηματική καταβολή ανά ενότητα, τα καταβλητέα δίδακτρα πριν από κάθε ενότητα είναι 400€ έως 14.9.2020, 300€ έως 14.12.2020 & 200€ έως 14.3.2021. Παρέχεται έκπτωση 33,3% στο πρόγραμμα, δηλαδή τελικό κόστος συμμετοχής 600€,  σε όσους εξοφλήσουν το σύνολο των διδάκτρων ταυτόχρονα με την δήλωση συμμετοχής τους έως 14.9.2020.  Επιπλέον, όσοι επιλέγουν εξ’ αποστάσεως εξέταση, επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος  30€/ενότητα. Για ομάδες άνω των 5 ατόμων που πραγματοποιούν ενιαία εγγραφή παρέχονται μεγαλύτερες εκπτώσεις.

Aπευθύνεται σε:    Μηχανικούς Πληροφορικής και Υπολογιστών, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, Καθηγητές Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών στην Α’/Β’θμια εκπαίδευση, Στελέχη Επιχειρήσεων αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες στην ευρύτερη τεχνολογική περιοχή των Δικτύων Επικοινωνιών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής:  31.Αυγούστου.2020 – 18.Σεπτεμβρίου.2020

Για δηλώσεις συμμετοχής: https://cna.go.hmu.gr/registration

Για πληροφορίες προγραμμάτων της ακαδημίας: https://cna.go.hmu.gr/contact

 

O Επιστημονικά Υπεύθυνος & Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής

Δρ Ιωάννης Μπαρμπουνάκης